61-65 cm

kohaku
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

sanke
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Taisho Sanshoku,65 cm
Anton Candra - Semarang
Handling: Trisko Koi - Semarang
   

 

showa
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Showa Sanshoku,63 cm
Charlie - Surabaya
Handling: Koikoiku - Surabaya
   

 

shiro
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Shiro Utsuri,65 cm
Charlie - Surabaya
Handling: Koikoiku - Surabaya
   

 

koromo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
   

 

 

goshiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
   

 

 

ginrina
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Kinginrin A,65 cm
David Widjaya - Semarang
Handling: Parahyangan Koi - Bandung
   

 

moyo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Hikari Moyomono,65 cm
Yohanes Edi - Surabaya
Handling: Good One Koi - Surabaya
   

 

kawari
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

doitsu
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

hiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
   

 

 

bekko
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

shusui
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

asagi
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

ginrinb
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

muji
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
   

 

 

tancho
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

Print   Email