26-30 cm

kohaku
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Kohaku,30 cm
Rico Wenas - Situbondo
Handling: Parahyangan Koi - Bandung
Kohaku,30 cm
Dadung Koi - Blitar
Handling: Dadung Koi - Blitar
Kohaku,30 cm
Mutiara Koi Garden Sidoarjo - Sidoarjo
Handling: Sidoarjo Koi Club - Sidoarjo

 

sanke
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Taisho Sanshoku,30 cm
Nyong Widi - Lombok
Handling: iQ Koi Farm - Pamekasan
   

 

showa
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Showa Sanshoku,28 cm
Farid Rahman - Pasuruan
Handling: Pasoe KC - Pasuruan
Showa Sanshoku,30 cm
Syafii - Blitar
Handling: Kauman B Koi Mart - Blitar
Showa Sanshoku,30 cm
Beji Koi Center - Pasuruan
Handling: Pasoe KC - Pasuruan

 

shiro
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Shiro Utsuri,29 cm
Arjuna Koi Farm - Blitar
Handling: Saridon Indra - Blitar
Shiro Utsuri,30 cm
Erik - Blitar
Handling: Erik Koi Farm - Blitar
Shiro Utsuri,28 cm
Yudhi Wiro Koi - Pasuruan
Handling: Pasoe KC - Pasuruan

 

koromo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Koromo,30 cm
Jake 364 - Bekasi
Handling: Pasukan Bawah Air - Tulungagung
Koromo,27 cm
Jimmy Nugroho - Surabaya
Handling: Pras - Surabaya
 

 

goshiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
   

 

 

ginrina
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Kinginrin A,30 cm
Hapsaro Koi - Tangerang
Handling: Ariya Koi Centre - Kediri
Kinginrin A,30 cm
Eric - Jakarta
Handling: Pasukan Bawah Air - Tulungagung
Kinginrin A,29 cm
Mutiara Koi Garden Sidoarjo - Sidoarjo
Handling: Sidoarjo Koi Club - Sidoarjo

 

moyo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Hikari Moyomono,28 cm
Ogata Surabaya Koi Shop - Surabaya
Handling: Jakarta Koi Centre - Jakarta
   

 

kawari
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Kawarimono,30 cm
Jake 364 - Bekasi
Handling: Pasukan Bawah Air - Tulungagung
Kawarimono,30 cm
Jimmy Nugroho - Surabaya
Handling: Pras - Surabaya

Kawarimono,28 cm
Cherse - Jakarta
Handling: Lawak Koi Indonesia - Blitar

 

doitsu
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Doitsu,30 cm
Syafii - Blitar
Handling: Kauman B Koi Mart - Blitar
Doitsu,30 cm
David Edgar - Surabaya
Handling: Pagcom Koi - Bandung
 

 

hiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Hi Ki Utsurimono,26 cm
Aspuriyono - Pasuruan
Handling: Pasoe KC - Pasuruan
Hi Ki Utsurimono,28 cm
Soegeng Soebiyanto - Pasuruan
Handling: Pasoe KC - Pasuruan
 

 

bekko
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Bekko,28 cm
Cahyono - Blitar
Handling: Joyo Joyo - Blitar
Bekko,27 cm
Hing - Pasuruan
Handling: Pasoe KC - Pasuruan 
 

 

shusui
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Shusui,29 cm
Yudhi Wiro Koi - Pasuruan
Handling: Pasoe KC - Pasuruan
Shusui,29 cm
Yudhi Wiro Koi - Pasuruan
Handling: Pasoe KC - Pasuruan
Shusui,30 cm
Han Koi - Lombok
Handling: Yamato Koi - Blitar

 

asagi
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Asagi,29 cm
Rizki Putra Ramadhan - Tulungagung
Handling: Wong Koi - Tulungagung

Asagi,27 cm
Prayoga Sutikno - Pasuruan
Handling: Pasoe KC - Pasuruan

Asagi,27 cm
Yudhi Wiro Koi - Pasuruan
Handling: Pasoe KC - Pasuruan

 

ginrinb
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Kinginrin B,30 cm
Hapsaro Koi - Tangerang
Handling: KKC - Kediri
Kinginrin B,28 cm
Jake 364 - Bekasi
Handling: iQ Koi Farm - Pamekasan
Kinginrin B,30 cm
Martinus Candra - Surabaya
Handling: Lawak Koi Indonesia - Blitar

 

muji
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

tancho
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
Tancho,30 cm
Farid Rahman - Pasuruan
Handling: Pasoe KC - Pasuruan
Tancho,30 cm
Adit Armin - Tulungagung
Handling: Pasukan Bawah Air - Tulungagung
Tancho,29 cm
Morrand - Probolinggo
Handling: Morrand Koi - Probolinggo

Print   Email